BTBK SINCE 1965

   

BEOGRADSKI TAKMIČARSKI BRIDŽ KLUB

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nova adresa  Makedonska 17